Odszkodowania powypadkowe Śląsk

Nasze usługi

Przeczytaj w jaki sposób możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie!

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej – z nami będzie łatwiej

STRACIŁEŚ W WYPADKU BLISKĄ OSOBĘ? PAMIĘTAJ, ŻE MASZ PRAWO DOCHODZIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA Z OC SPRAWCY ZDARZENIA.

Jeden wypadek, w którym tracisz całe dotychczasowe życie. Znika radość i spokój, a szczęście, i poczucie bezpieczeństwa staja się nagle tylko czczym frazesem. Byt Twojej rodziny i jej równowaga psychiczna są zagrożone i nie wiesz co będzie dalej. Perspektywa nadchodzących miesięcy Cię przeraża i nic nie jest w stanie zniwelować Twojego cierpienia – to zupełnie normalne. Oczywistym jest, że nic nie zrekompensuje takiej straty w należyty sposób, gdyż na ten ból nie ma na to żadnego lekarstwa. Jednak choć nie jest to łatwe – życie toczy się dalej, a TYmusisz zawalczyć i siebie i swoją rodzinę! Na szczęście Z NAMI NIE JESTEŚ SAM – A KONIEC ZAWSZE JEST POCZATKIEM CZEGOŚ NOWEGO.

W Twoim imieniu postaramy się dla Ciebie o:

 • zadośćuczynienie

 • zwrot kosztów pochówku

 • tzw. stosowne odszkodowanie: wypłacane z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej i życiowej po śmierci osoby bliskiej

 • rentę po śmierci bliskiej osoby

Zwróć się do nas po poradę i pomoc, a otrzymasz szczegółowe informacje na temat dochodzenia swoich praw. PAMIĘTAJ, ZAWSZE POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE.

Gwarancję uzyskania odszkodowania daje Ci prawo cywilne, w tym regulacja z art.446 k.c.§ 4, mówiąca:

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

DLA KOGO?

Zgodnie z zapisem o zadośćuczynienie mogą się starać najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, do których należą bezspornie:

 • współmałzonek,

 • rodzice,

 • dzieci.

W przypadku dalszych krewnych, tj. wnuków i dziadków oraz krewnych linii bocznej, koniecznością jest wykazanie faktycznie istniejącej silnej relacji między wskazanymi a osobą zmarłą.

Do kręgu osób najbliższych zaliczają się również:

 • dziecko pozostające pod pieczą rodziny zastępczej,

 • konkubenci (jako osoba nie należąca do rodziny, ale pozostająca we wspólnym pożyciu.)

KRZYWDA – GŁÓWNE KRYTERIUM PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA.

Jest to szkoda pozostająca poza sferą majątkową, opierająca się głównie na następstwach psychiczny dotyczących poniesionej straty.

KRZYWDY i jje potwierdzenie ma decydujące znaczenie nie tylko dla wysokości roszczenia, ale również dla samej zasadności jego przyznania. Wykazanie tej szkody jest procesem trudnym, gdyż każda sprawa jet indywidualna. Pod uwagę mogą być wzięte: opinie biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii, wiek osoby bliskiej, siła relacji wiążących uprawnionego ze zmarłym oraz intensywność cierpienia po stracie (leczenie psychiatryczne?).

Przy tzw. STOSOWNYM ODSZKODOWANIU głównym kryterium są straty typowo materialne.

Jest to jedno ze świadczeń, wypłacanych JEDNORAZOWO najbliższym członkom rodziny zmarłego, a jego celem jest REKOMPENSATA. Nie może jednak przyczynić się do ich wzbogacenia, dlatego

Jest przyznawane na podstawie przepisu art.446 § 3 k.c.

Do osób uprawnionych do starania się o stosowne odszkodowanie należą przede wszystkim:

 • małżonek zmarłego,

 • dzieci,

 • rodzice.

W uzasadnionych przypadkach może zostać zasądzone na rzecz dalszych krewnych (np. dziadków, wnuków)

Istotnym elementem jest tutaj wtedy wskazanie faktycznej bliskości i relacji finansowej łączącej uprawnionego ze zmarłym (Płacił za coś? W jaki sposób pomagał finansowo?).

Oczywiście aby potwierdzić stan faktyczny koniecnze jest przekazanie określonych dokumentów poświadczających zależność finansową (rachunki, przekazy pieniężne, dok. potwierdzające zaciągnięte kredyty itp.)